вторник, 15 март 2016 г.

Главно житейско ПРАВИЛО - слушаме глупости и извличаме от тях мъдрости

© Елена Начева
                                                                         
или

„Жената не е човек, а животно.” – Шопенхауер ^

2Кадър от интимната беседа – Що за Дзвер е жената и респективно мъжът,
който й поверява раждането на децата си, photo © ELA photographyЛектор доц.д-р.к.м.н.**Кръстю Лафазанов  - Може ли такъв език, колежке, ужасно сте недипломатична.

Лектор проф.д-р.м.с.*** Елена Начева  - Но съм дипломантка! А вие дори Учителя Дънов не сте чел до дъно.

Кръстю - Обаче почнах Юнг и свърших Шопенхауер.

Елена - Дрън-дрън.  Философът Шопенха-хауер си е свършен по начало. А в сравнение с Юнг, ще си останете завинаги юнга в необятното море на психологията и лафилософията.
 
Кръстю - Да чуем вас! Защо Шопенхауер да не става?
(Лекторите си отиват на катедрите)

Елена - Що за “философ” е в кавички някой, който твърди, че „жената не е човек, а животно”. Ха-ха. Щом Вие – Човеко, си лягате с този Дзвер и поверявате раждането на децата си на това "животно", то тогава сте или извратен, или трябва да признаете, че Той и Тя сте от една и съща животинска порода.

Кръстю  -  Разбира се, нали знаете кое прави човека Човек, колЕжке?

Елена  - Кое? Да чуем вас!

Кръстю – Водите ли си белЕжки!? Кое прави човека човек? Способността му да изразходва цялата си енергия в надрънкването на глупости и да провокира другите да хабят всичката си енергия да ги оборват. 

Елена - За да не остава време за ОНЕЗИ значими въпроси! В това съм напълно съгласна с Вас! Главно житейско правило - слушаме глупости и извличаме от тях мъдрости. В този ред на мисли, втори ред от нашата интимна беседа по този и онзи въпрос гласи:
(Скеч импровизация на Кръстю със заяждащата пишеща машина. Елена повтаря текстовете многократно...)
„Още преди да се родим като луди сме се ръчкали с онези жилави опашчици да стигнем първи, да изблъскаме родата и да се докопаме до свещената утроба, за да поискаме пол-етическо убежище за срок от 1 нов живот.”
Някакви въпроси, колега? Нещо да не ви е ясно?

Кръстю - Това ли било то „полетическо” убежище?!
                                                                                         (продължава в 3)

_______________
изпълняват Кръстю Лафазанови и Елена Начева,
сценарий и постановка Елена Начева,
декори-графикатури на художникапроф.Иван Газдов

**съкр.от доЦЕНТ, извисил ЦЕНТностната си система и вече доДолаР, кандидат на мимическите науки Кръстю Лафазанов

***съкр.от професионален дърдорко, магистър по сентенциология Елена Начева 

^ "Жената е животно с дълги коси и къси мисли..." - цитат на "философа" Шопенхауер от "Що е любовта". Това е полоЖЕНИето. По този повод една притча за усмихване, не за усмахване:


Някакъв недоволник наплюл Буда, а той кротко се усмихнал.
Учениците му го попитали : "Нима това не ви обиди, Учителю?"

Буда отговорил: "Човекът не наплю мен, а собствената си представа за мен."


§

Театър ЕЛА , Лафамилия Лафазанови / Contact Theatre ELA ,  LaughFamilia ЛафазановиНяма коментари:

Публикуване на коментар