понеделник, 29 февруари 2016 г.

29 февруари - премиера на КАБИНЕТ ПО СМЕХОТЕРАПИЯ


ЛАФУНДАМЕНТАЛНИ    ПОДХОДИ  и  МЕТОДИ   
в    
СМЕХОЛОГИЯТАІV.Систематически

Да го погледнем откъм небесния ъгъл.
Били сме щедро надарени с божествено въображение – да превръщаме живота си в забавление.
Прекрасен Божи промисъл!
В забавление! Не в мъкнене на тежести.
Избираме сами.


V.Лафилософски
   По лафологически път открихме, че Бог:
1.Се е забавлявал, поиграл си е, потворил...
2.Не е забравил и на нас да даде възможност да се позабавляваме.
3.Ни е дал живот, който е изкуство:
    а) акт на съ-творяване;
    б) процес на осъвършенстване на детайлите чрез изкуство;
    в) божествена игра, в която да пощуруваме, да полудуваме.
   Хомо луденс!
И толкоз.  


VІ.Фактически

Животът е игра. Партия шах.
Нарежда Бог фигурите върху полето, те влизат в схватки, победи се редуват със загуби. Ала накрая всички фигури – и величия, и пионки отиват в дървената кутия...  Край! Играта свършва. Тази игра. Очакваме следващите. Просто и ясно.
Но ето, че хилядолетия вече човечеството се мъчи и не може недвусмислено да открие сериозен смисъл в абсурдния ни свят чрез несмешни научни подходи.
Започнем ли да обясняваме сериозно един абсурд, той става още по-смешен. 
Така, че през всичките досега хилядолетия само с опрощаващ смях човеците сме успявали да приемем този свят и да продължим.
„Светът е оцелял, защото се е смял!” Елена Начева, худ.Дарина ЯневаЖелани и нежелени ефекти

от
смеха и самоиронията при процеса СМЕХОЗА* (без доза)


Избираме самиВъзможен избор:1.ПЪРВИ

   Да ни съжаляват, че сме нещастни, но разумно да си пием всички  отровни негативоядони и дивотийоциклини
   или


Кардиологът д-р Иван ЦЕНОВ изнася научни факти в подкрепа на лечебното влияние на смеха


2.ВТОРИ
   Единствен избор:
   Да ни се подиграват, че сме луди..., ама луди от щастие! Да приемаме само лафитаминозни, смехолафитамини и смехотропни вещества, които активират жизнените ни лафункции.

   Поздравяваме  ви  за правилния избор, скъпи

с м е х о х о л и ц и
и
с м е х о м а н и !

ПУБЛИКАТА ни от Премиерата на КАБИНЕТ ПО СМЕХОТЕРАПИЯ, 29 февруари 2012 г. ** ( ELA.2012.Copyright © Елена Начева, 
откъс от книгата "Кабинет по смехотерапия"
наречена от журналиста Емил Янев "Библия на смеха")
_____________

Умът и хуморът са взаимопроникващи съставки при процеса СМЕХОЗА  (мед.термин осмоза)
** Картините на стените в кабинета са от изложбата "Хармонично" на художниците Андрей Янев и Дарина Янева

                                                                                 § Театър ЕЛА , Лафамилия /  Theatre ELA , LaughFamilia
Няма коментари:

Публикуване на коментар