четвъртък, 15 януари 2015 г.

УС на БНБ* деноминира ВАЛУТАщото се „Приятелство"

        Laugh-терапевтични новини

Ние, долуподписаните, сме УС на БНБ от
Усмихнатите Симпатизанти на Българските Народни Будители (на чувстата ни за хумор)


УС на БНБ * номинира социЯлните мрежи за: 

     1.Най-успешна девалвация на валутата „Приятел” 

     2.Най-социЯлови контакти без такт (като не се има предвид музикален такт)


УС на БНБ* деноминира: 

     1.Инвестициите във ВАЛУТАщото се „Приятелство"**
 
     2.Валутата „Човешко общуване"***  в нет-мрежите (респективно FB)


photo credit by the web
 

УС на БНБ* забранява приемането в обръщение на:

    1.Дози „смехолафин” при хронична загуба на чувство за хумор поради неудовлетвореност от житейските обстоятелства 


УС на БНБ* предупреждава, че: 

    1.Без Чувство за хумор имунната система на човешките единици официално не функционира правилно 

    2. При човешките единАци, подменили живото общуване с виртуален еквивалент, имунната им система също става с подменени показатели (обикновено нежизнени) 


УС на БНБ* изважда от обръщение:  

    1.аMORTизираните активи и... 

    2.  ...ги предава за съхранение на FB Info**** архива

ЛА ФА-РEчник на използваните термини:
___________
* УС на БНБ = Усмихнатите Симпатизанти на Българските Народни Будители (на чувстата ни за хумор)

** Приятелство = около 5 периодични периОДИТни „Хикс”-вания 

*** FB общуване = хвърляне на някой и друг Поглед (на англ. Look – изговаря се „лук”) във фейсбук контейнера ни с контакти и новини, поради което УС на БНБ* предлага въвеждането на по-удачен термин  FaceBookLook ^  

^ FaceBookLO-Ok = т.е. книгата не е за четене, а само за поглеждане  и следва shi...down, pardon, Shut down (изключване) на ел.книгата

 **** FB Info = съкр.фб, фейсбук инфо
                                                                             


                                             Резюмето е изготвено от Група ЕКсперти към Кабинета
                                            

Artst © Valentin Rekunenko


!!!
Сериозно предупреждение: 

Моля, не припарвайте покрай Кабинета при тотална загуба на чувството си за хумор!

Моля, влизайте в Кабинета ни с изгубено или анемично чувство за хумор, само ако жеЛАЕТЕ да го възстановите! 

Преди възвръщане на чувството ви за хумор, моля, въздържайте се от задаване на въпроси и коментари!

§

Театър ЕЛА , Лафамилия / Theatre ELA , LaughFamiliaНяма коментари:

Публикуване на коментар